Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vänersjöfart – nya slussar i Trollhätte kanal

För att säkra Vänersjöfartens framtid planerar vi att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Nya slussar är en förutsättning för att sjöfarten ska kunna fortsätta att fungera och utvecklas.

Vad händer nu?
Vi är just nu i uppstarten av projektet, som är ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Trafikverket. I våra förberedelser ingår bland annat att skapa en projektorganisation, upphandla konsulter samt ha dialog med berörda myndigheter och kommuner.

Vi har även börjat utreda var de nya slussarna ska placeras. Det är en del av planläggningen där vi tittar på placeringens risker och möjligheter, som till exempel bergkvaliteten, slussteknik, miljöpåverkan och hur boende påverkas. Vi undersöker också vilken fartygsstorlek som är lämplig att bygga för.

I nuläget har vi svårt att besvara frågor som rör fastigheter och inlösen. Det beror på att vi fortfarande utreder teknikval och placering av slussarna. När vi har kommit en bit i processen bjuder vi in alla som blir berörda av projektet till att vara delaktiga och ha en dialog med oss.

Tidplan
Vi planerar för en byggstart 2025/2026 och den nya slussleden uppskattas vara klar mellan 2030–2032.

Varför ska vi bygga nya slussar i Trollhätte kanal?
Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.

Nya slussar är också en förutsättning för att kunna möta det nuvarande behovet av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten. Det är också nödvändigt för att kunna realisera sjöfartens potential i stråket och därigenom på sikt avlasta järnvägen och minska andelen transporter med lastbil.

Nya slussar bidrar också till en framtida kapacitetshöjning, genom att större fartyg kan trafikera kanalen. Det bedöms ge minskade transportkostnader och bättre förutsättningar för näringslivet i regionen. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.