Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öppen slussport. Foto: Johanna Caspersson, Trafikverket

Vänersjöfart

Vänersjöfarten och behovet av åtgärder i slussarna i Trollhätte kanal utpekades av riksdagen i den nationella transportplanen för 2014–2025 som en så kallad namngiven brist i transportsystemet.

Nuvarande slussled – som invigdes 1916 – går mot slutet av sin tekniska livslängd. Ett beslut om investering eller nedläggning är därför nödvändigt. Trafikverket påbörjade därför under 2015 en fördjupad utredning i frågan. Övriga parter i utredningens styrgrupp har varit Sjöfartsverket, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Den fördjupade utredningen är nu avslutad. Resultaten beskrivs i en slutrapport som sammanfattar resultat från ett flertal delutredningar. Underlagen finns under Dokument och länkar nedan.

De samhällsekonomiska effekterna beskrivs i en så kallad samlad effektbedömning (SEB). SEB långversion respektive kortversion är nu publicerade. Länkar finns under Dokument och länkar nedan.

Sammantaget utgör resultaten från utredningen underlag inför den nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Politiskt beslut i frågan väntas under våren 2018.

Korta fakta

Vad: Göta älv och Trollhätte kanal: Nuvarande slussled bedöms vara uttjänt senast år 2030.

Varför: Slussar är helt avgörande för fortsatt och utvecklad sjöfart till Vänerhamnar. Sjöfart är av stor betydelse för näringslivet kring Vänern. Nuvarande slussled firade 100 år 2016 och ett beslut om investering eller nedläggning är nödvändigt till Infrastrukturplan för 2018–2029.

Nuläge: Fördjupad utredning är nu slutförd och utgör underlag inför den nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Politiskt beslut i frågan väntas under våren 2018.