Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urval av sommarens vägarbeten i Blekinge län

Håll koll med Trafikinformation väg så får du veta vilka arbeten som pågår och påverkar din resväg. Här presenteras de arbeten som pågår just nu eller startar inom kort. Informationen uppdateras löpande.

Sommarjobb på vägen för att göra dina resor smidigare

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv och störningarna blir alltså mindre. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt.

Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

I Sverige är säsongen för asfaltering ganska kort. Arbetena är beroende av lagom temperatur och det ska inte regna för att resultatet ska bli bra. Det gör att dessa arbeten är svåra att planera långt i förväg så håll dig uppdaterad på Trafikinformation väg. Asfaltering utförs ofta i nära anslutning till trafiken och på de mest trafikerade vägarna måste vi leda om biltrafiken. I och runt storstäderna utförs mycket beläggningsarbete på nätterna för att störa trafiken så lite som möjligt.

Håll koll på sommarens vägarbeten och planera din resa

Här är ett urval av sommarens vägarbeten i länet som kan påverka dig som trafikant i sommar. Den länsvisa sammanställningen redovisar naturligtvis inte allt som görs på vägarna i sommar, Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Väg Sträcka Åtgärd Påverkan
15 Olofström Vi mötesseparerar vägen till 2+1-väg och bygger två nya cirkulationsplatser. Genomfartstrafiken på väg 15 leds om via Östra Ringvägen under hela sommaren. Detta görs för att minska trafikbelastningen på vägsträckan som byggs om.
Klicka här för att läsa mer
670 Listerby-Johannishus Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Listerby och Johannishus. Under perioder begränsad framkomlighet genom Listerby fram till juli. Och sedan även norrut mot Johannishus.
Klicka här för att läsa mer
E22 Karlskrona Väst (avfart 63) Belysning sätts upp längs gång- och cykelbanan på Rosenholm i Karlskrona. Sämre framkomlighet fram till slutet på juni. Biltrafiken kan köra via den lilla infarten vid trafikplats 63 Karlskrona väst men det är smidigare att köra via 64 Karlskrona öst. 
Klicka här för att läsa mer