Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E22, motorvägsutbyggnad mellan trafikplats Ronneby Öst och Nättraby

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby i Blekinge.

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation. Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Delen mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på förbindelsen mellan Ronneby och Karlskrona i Blekinge.

Vad händer nu?

Samråd - samrådsunderlag

Trafikverket har i ett första inledande skede i arbetet med vägplanen upprättat ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget utgör underlag för ett första samråd och redogör för befintliga förhållandena i området, vilka åtgärder som planeras samt de miljöeffekter som i nuläget bedömts kunna uppkomma till följd av projektet.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådet arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Då det pågår smittspridning i samhället har vi valt att ställa in det fysiska mötet vi hade planerat och genomför nu samrådet skriftligt. Självklart är ni välkomna att ta kontakt med oss på telefon alternativt e-post om ni har frågor.

Samrådstid: 2-30 maj 2020

Plats för handlingar: Här på hemsidan www.trafikverket.se/e22ronneby-nattraby under menyn Dokument och Trafikverkets kontor i Karlskrona, Ronnebygatan 2.

Synpunkter: ska ha inkommit till Trafikverket senast den 30 maj.

Åtgärder som vi planerar 

  • 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby.
  • Nya trafikplatser i Listerby, Hasslö vägskäl och Nättraby.
  • Utbyggnad av lokalvägnätet mellan Björketorp och Nättraby.
  • Gång- och cykelväg.
  • Bullerskyddsåtgärder.
  • Viltstängsel längs hela sträckan.
  • Ny rastplats.