Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E22, motorvägsutbyggnad mellan trafikplats Ronneby Öst och Nättraby

Trafikverket planerar för att bygga ny motorväg på E22 mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby. Ombyggnaden av den 13 km långa sträckan till motorväg kommer att innebära att framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras.

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation. Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Delen mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på förbindelsen mellan Ronneby och Karlskrona i Blekinge.

Vad händer nu?

Trafikverket planerar för en konsultupphandling och kommer att starta upp en vägplan för projektet under senare delen av 2019. Vägplanen innebär en omstart av planeringsprocessen och inriktningen för upprättandet av vägplanen är att den 13 km långa motorvägen ska planeras på eller i anslutning till befintlig väg.

I Bjärby kommer två alternativa dragningar att utredas, en i befintlig sträckning för E22 och en lite nordligare sträckning mellan bebyggelsen i Bjärby och järnvägen. I ett första skede i vägplanen kommer ett samrådsunderlag att upprättas där vald lokalisering av vägkorridoren motiveras. Ett första samråd med allmänheten och berörda planeras att genomföras under tidig vår 2020.