Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägsträckning förbi Lösens kyrka

E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Ombyggnaden ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området och lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

För åtgärden har en vägplan tagits fram som ska beskriva var och hur vägen planeras att byggas.

Se panoramavisning och film om "Ombyggnad av E22 mellan Lösen och Jämjö" här nedan:

Panoramavy

Film

Film (engelsk version)

Vad händer nu?

Vägplanen vann laga kraft 2020-11-26 och nu har regeringen tagit ett byggstartsbeslut vilket innebär att arbetet kan ta nästa steg mot en bättre trafikmiljö på E22 genom Sverige. Under våren startar vi upp arbetet med upphandlingen av entreprenör och under hösten 2021 kommer vi att slutföra den arkeologiska slutundersökningen. Vi planerar för en byggstart 2022.