Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägsträckning förbi Lösens kyrka


E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Ombyggnaden ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området och lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

För åtgärden har en vägplan tagits fram som ska beskriva var och hur vägen planeras att byggas.

Se panoramavisning och film om "Ombyggnad av E22 mellan Lösen och Jämjö" här nedan:

Panoramavy

Film

Film (engelsk version)

Vad händer nu?

Trafikverkets beslut att fastställa vägplanen har blivit överklagat. Ärendet är nu överlämnat till regeringen för prövning.

 

Under tiden vägplanen är överklagad fortsätter planeringen för ombyggnaden av E22. Trafikverket kommer att ta fram ett förfrågningsunderlag för att en entreprenör ska kunna handlas upp om vägplanen vinner laga kraft.

Byggstarten som var planerad till hösten 2020 har blivit framflyttad till hösten 2021. Detta med anledning av att det byggstartsbeslut som behövs för att påbörja entreprenaden ännu inte tagits av regeringen. För att erhålla byggstartsbeslut krävs en laga kraftvunnen vägplan året innan byggstart.