Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägsträckning förbi Lösens kyrka


E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Ombyggnaden ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området och lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

För åtgärden har en vägplan tagits fram som ska beskriva var och hur vägen planeras att byggas.

Se panoramavisning och film om "Ombyggnad av E22 mellan Lösen och Jämjö" här nedan:

Panoramavy

Film

Film (engelsk version)

Vad händer nu?

Trafikverket har nu fått regeringens beslut och vägplanen vann laga kraft 2020-11-26.

 

Arbetet med planeringen för ombyggnaden fortsätter. Eftersom vägplanen har vunnit laga kraft kan projektet nu söka de lantmäteriförrättningar samt miljödomar som krävs i projektet.

 

Byggstarten som var planerad till hösten 2020 har blivit framflyttad till våren 2022. Detta med anledning av att det byggstartsbeslut som behövs för att påbörja entreprenaden ännu inte tagits av regeringen.