Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder på älgar, rådjur och vildsvin

E22, Jämjö–Brömsebro, faunapassage

För att minska viltolyckor på E22 mellan Jämjö och Brömsebro planerar vi att bygga viltstängsel och en faunapassage som ska göra djurens väg säkrare över E22.

E22 sträckan Jämjö-Brömsebro är cirka 14 km och utgörs av en landsväg utan viltstängsel förbi Fågelmara (9 km). Norr om Fågelmara övergår E22 till en 2+1 väg utan viltstängsel fram till Brömsebro (5 km). Trafikvolymen på sträckan norrut mot Brömsebro är ungefär 4000 fordon/dygn. Stora delar av sträckan utgörs av skogslandskap och mycket vilt tar sig över här.

Det stora antalet viltolyckor indikerar att viltet inte uppfattar vägen som en barriär vilket förmodligen beror på att trafikvolymen är relativt liten och att vägen huvudsakligen ligger i nivå med omgivande mark. På sträckan finns inga planskilda passager som större djur kan nyttja.

För att bygga sträckan säkrare planerar vi att sätta upp faunastängsel längs hela sträckan samt bygga två faunapassager. Den ena i form av en faunabro över E22 norr om Fågelmara och den andra en passage på vägen reglerad med viltvarningssystem söder om Fågelmara.

Vad händer nu?

Vi har nu skrivit kontrakt med en entreprenör, Mark & Energibyggarna i Göteborg AB. I slutet av oktober kommer direkt berörda fastighetsägare att få brev hem om att Trafikverket tar erforderlig mark i anspråk. Det innebär att nu startar utmärkning av arbetsområdet inför byggnationen av faunabron och övriga åtgärder längs med E22. Vi planerar att avverkning av träd kommer påbörjas i slutet av november 2021 och pågå till slutet av januari 2022.

Intill det kommande broläget kommer en tillfällig omledningsväg att byggas, trafiken kommer att ledas om till denna väg med nedsatt hastighet under byggnationen av bron för att inte påverka trafiken i för stor omfattning. Vi uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn och hålla hastigheten.