Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 och riksväg 27, ombyggnad av trafikplats Ronneby Väst

Trafikverket planerar att bygga om trafikplats Ronneby Väst, alltså korsningen mellan E22 och riksväg 27. Detta kommer att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafikplatsen.

Vi vill skapa en smidig och trafiksäker miljö för trafikanter på både väg E22 och riksväg 27, samt för de som byter mellan de båda vägarna. Riksväg 27 mellan Göteborg, Borås, Växjö och Karlskrona är ett viktigt stråk i regionen och ansluter till E22 i denna trafikplats.

Dagens trafikplats har dålig framkomlighet och innebär stor osäkerhet för de trafikanter som ska köra ut på E22 från trafikplatsen i östgående riktning. Påfarten har låg standard och är utformad med stopplikt. Trafikplatsen ligger i en svacka och tyngre fordon har svårt att få upp farten tillräckligt snabbt, och stoppar då upp övrig trafik eftersom det efter påfarten är ett körfält med mitträcke. 

Det nya förslaget innebär påfartsramper på E22 i både östlig och västlig riktning, samt bättre utfart på väg 27 från avfartsramper.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Total byggtid bedöms till cirka ett år. Under byggtiden kommer trafikpåverkan att ske främst på väg 27, men under korta perioder även på E22.

Samordnas med väg 27 Backaryd-Hallabro

Ombyggnationen av trafikplatsen kommer att samordnas med den planerade ombyggnaden av väg 27 förbi Backaryd för att på så sätt spara på både ekonomi och miljö. Tidpunkt och detaljer kring byggandet blir därför klara först när entreprenör för de båda projekten är upphandlad. 

Läs mer om väg 27 Backaryd-Hallabro

Fler projekt på väg 27 genom Blekinge

Trafikverket satsar på väg 27 genom Blekinge, vägens standard lyfts etappvis från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Läs om väg 27 förbi Hallabro