Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg med skogsomgivning

Väg 28, Uddabygd–Holmsjö, trafiksäkerhetsåtgärder

Nu är byggandet för att förbättra trafiksäkerheten på väg 28 mellan Uddabygd och Holmsjö klart.

Projektet är klart. Webbsidan tas bort den 15 juli.

Väg 28 är en viktig förbindelse från Karlskrona och Emmaboda och vidare norrut mot inre Småland. Vägen har stor betydelse för arbetspendling och är i dag förhållandevis hårt trafikerad med hänsyn till dess standard. Den mest trafikerade delen mellan Uddabygd och Holmsjö har i dag cirka 3 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik uppgår till cirka 9 procent, vilket motsvarar drygt 250 lastbilar per dygn. Hastighetsbegränsningen är 80 kilometer/timme.

Vad har vi gjort?

Ombyggnaden syftade till att få en trafiksäkerhetsstandard som uppfyller krav för 80 kilometer/timme. Bland annat ha vi stängt ett antal farliga anslutningar där sikten varit begränsad. Ett backkrön på väg 28 har sänkts för att förbättra sikten från den anslutande enskilda vägen från Kvarnagården. Vi har även satt upp vägräcken på sidan av vägen för att förhindra avkörningsolyckor vid farliga sidoområden. Vi har förbättrat tillgängligheten till ett antal busshållplatser på sträckan genom att bredda vägrenar i anslutning till hållplatserna.

Möjlighet att som gående eller cyklist ta sig mellan Nävragöl och Holmsjö har förbättrats genom att vi har byggt en cykelväg från Nävragöl och en kilometer norrut till Bakarebodavägen. Genom detta är det nu möjligt att ta sig mellan tätorterna på det parallella vägnätet där det är betydligt mindre trafik och mer trafiksäkert.