Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg med skogsomgivning

Väg 28, Uddabygd–Holmsjö, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten på väg 28 mellan Uddabygd och Holmsjö.

Väg 28 är en viktig förbindelse från Karlskrona och Emmaboda och vidare norrut mot inre Småland. Vägen har stor betydelse för arbetspendling och är i dag förhållandevis hårt trafikerad med hänsyn till dess standard. Den mest trafikerade delen mellan Uddabygd och Holmsjö har i dag cirka 3 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik uppgår till cirka 9 % vilket motsvarar drygt 250 lastbilar per dygn.

Vägen har i dag bristande trafiksäkerhet. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h och vägen är smal, kurvig och har dåligt sidoområde på många platser med utstickande berg och stora träd nära vägen. Tillgängligheten till busshållplatser är begränsad då vägrenarna är smala otrygga att vistas på.

Vad ska vi göra?

De åtgärder som vi nu planerar syftar till att få en trafiksäkerhetsstandard som uppfyller krav för 80 km/h. Bland annat kommer ett antal farliga anslutningar där sikten är begränsad att stängas och nya anslutningar att anläggas där sikten är bättre. Ett backkrön på väg 28 kommer att sänkas för att förbättra sikten från anslutande enskilda vägen från Kvarnagården. Vi planerar även att sätta upp vägräcken på sidan av vägen för att avkörningsolyckor vid farliga sidoområden ska förhindras. Tillgängligheten till busshållplatser kommer att förbättras genom att vägrenar i anslutning till hållplatserna breddas.

Möjlighet att som gående eller cyklist ta sig mellan Nävragöl och Holmsjö är i dag mycket begränsad. För att lösa detta kommer en cykelväg att anläggas från Nävragöl och en kilometer norrut till Bakarebodavägen. På detta sätt kommer det vara möjligt att ta sig mellan tätorterna på det parallella vägnätet där det är betydligt mindre trafik och mer trafiksäkert.

Vad händer nu?

Under hösten 2019 kommer upphandling av entreprenör att genomföras. Projektets beräknas att vara färdigbyggt hösten 2020.