Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg med skogsomgivning

Väg 28, Uddabygd–Holmsjö, trafiksäkerhetsåtgärder

Nu är vi igång med byggandet för att förbättra trafiksäkerheten på väg 28 mellan Uddabygd och Holmsjö.

Väg 28 är en viktig förbindelse från Karlskrona och Emmaboda och vidare norrut mot inre Småland. Vägen har stor betydelse för arbetspendling och är i dag förhållandevis hårt trafikerad med hänsyn till dess standard. Den mest trafikerade delen mellan Uddabygd och Holmsjö har i dag cirka 3 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik uppgår till cirka 9 procent, vilket motsvarar drygt 250 lastbilar per dygn.

Vägen har i dag bristande trafiksäkerhet. Hastighetsbegränsningen är 80 km/tim och vägen är smal och kurvig, och har dåligt sidoområde på många platser med utstickande berg och stora träd nära vägen. Tillgängligheten till busshållplatser är begränsad eftersom vägrenarna är smala otrygga att vistas på.

Vad ska vi göra?

Ombyggnaden syftar till att få en trafiksäkerhetsstandard som uppfyller krav för 80 km/tim. Bland annat kommer vi att stänga ett antal farliga anslutningar där sikten är begränsad. Ett backkrön på väg 28 kommer att sänkas för att förbättra sikten från den anslutande enskilda vägen från Kvarnagården. Vi planerar även att sätta upp vägräcken på sidan av vägen för att förhindra avkörningsolyckor vid farliga sidoområden. Vi kommer att förbättra tillgängligheten till busshållplatser genom att bredda vägrenar i anslutning till hållplatserna.

Möjlighet att som gående eller cyklist ta sig mellan Nävragöl och Holmsjö är i dag mycket begränsad. För att lösa detta kommer vi att bygga en cykelväg från Nävragöl och en kilometer norrut till Bakarebodavägen. På detta sätt kommer det vara möjligt att ta sig mellan tätorterna på det parallella vägnätet där det är betydligt mindre trafik och mer trafiksäkert.