Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blekinge kustbana, sträckan Kristianstad-Karlskrona

För att utveckla Blekinge Kustbanan sträckan Kristianstad–Karlskrona till ett robustare transportsystem utreds åtgärder som ska minska restiden för den som väljer det gröna alternativet, komma fram smidigt och tryggt.

Blekinge Kustbana (BKB) är en mycket viktigt järnvägssträcka för att knyta ihop Blekinges arbetsmarknadsregion med storstadsregionen Malmö och vidare ut i Europa genom Kastrup. Att resa mellan Malmö och Karlskrona tar idag drygt 2:40 trots att avståndet endast är cirka 240 kilometer långt. Den långa restiden beror på att banan är kurvig och har behov av tekniska lösningar som kan medge högre hastigheter.

Banan är angiven som en brist i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 utifrån kapacitet och långa restider. Den nationella planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

För en fortsatt regional utveckling är kortare restider och ökad robusthet på Blekinge Kustbana en förutsättning. Åtgärderna som ska genomföras är ett steg närmre Blekinges långsiktiga mål, om en restid på 2 timmar mellan Karlskrona och Malmö.

De planerade åtgärderna ska utföras på befintlig sträckning och omfattar ett nytt mötesspår samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan Kristianstad – Karlskrona.

Vad händer nu?

Vi har handlat upp en konsult som nu har startat arbetet med att ta fram en järnvägsplan. I början av 2022 planerar vi att gå ut på samråd.