Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg samt kollektivtrafiksåtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult

Vi planerar ett antal åtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult för att höja trafiksäkerheten och tillgängligheten.

I Mjällby planerar vi för att bygga en ny gång- och cykelväg mellan väg 519.1 och 514.  Den nya gång- och cykelvägen ska kopplas ihop med det befintliga gång- och cykelvägnätet och det lågtrafikerade vägnätet.

  • Busshållplats Mjällby centrum flyttas till det nya handelsområdet och tillgänglighetsanpassas.
  • Busshållplats Titan X kommer att tillgänglighetsanpassas.
  • Busshållplats Vilshult på Rv 15 tillgänglighetsanpassas.
  • Busshållplats Ekhagsvägen flyttas och tillgänglighetsanpassas på en ny plats längs länsväg 579 i Olofström.

Åtgärderna kommer att förbättra tillgängligheten till och från busshållplatserna och göra att resenärerna kan ta sig dit på ett säkert sätt.