Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg

Väg 15 genom Olofström

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt minska vägens barriäreffekt genom Olofström bygger vi om riksväg 15 genom Olofström. Vi mötesseparerar vägen till 2+1-väg och bygger två nya cirkulationsplatser.

Vad händer just nu?

Trafikverket bygger under 2019 om riksväg 15 genom Olofström för att förbättra både trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen. Arbetet pågår och planeras vara klart i november.

Genomfartstrafik leds om via Östra Ringvägen

Genomfartstrafiken på väg 15 leds om via Östra Ringvägen. Detta görs för att minska trafikbelastningen på vägsträckan som byggs om.

Vad vill Trafikverket göra?

Det finns ett behov av att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för genomfartstrafik genom Olofström. Det finns också önskemål om att minska vägens barriäreffekt genom samhället. Ombyggnaden av väg 15 genom Olofström ska även förbättra tillgängligheten och möjligheten att korsa vägen på ett säkert sätt.

Så här planerar vi att bygga om vägen:

  • 2+1-väg med mittseparering och stängning av vissa utfarter.
  • Två nya cirkulationsplatser med trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter.
  • I norra delen av sträckan byggs vägen om till en miljöprioriterad gata för att skapa tätortskänsla och tydliggöra Olofströms centrum från vägen.
  • Åtgärder att stärka skyddet av vattentäkten.

Om väg 15

Riksväg 15 är en viktig tvärled för trafik på sträckan mellan Karlshamn och Halmstad. Utmed vägen finns många boende och aktörer som är beroende av ett väl fungerande infrastruktursystem, exempelvis Volvos fabriker i Olofström, IKEA i Älmhult samt hamnarna i Karlshamn, Sölvesborg och Halmstad.