Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg

Väg 15 genom Olofström

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt minska vägens barriäreffekt genom Olofström har vi byggt om riksväg 15 genom Olofström. Vi har mötesseparerat vägen till 2+1-väg och byggt två nya cirkulationsplatser.

Väg 15 genom Olofström är nu klar!

Trafikverkets arbete för en tryggare och smidigare väg 15 genom Olofström är nu klart. På julskyltningssöndagen 1 december firades vägen tillsammans med olofströmsborna.

Läs mer om invigningen här

Så är den nya vägen:

  • 2+1-väg med mitträcke och stängning av vissa utfarter.
  • Två nya cirkulationsplatser med trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter.
  • I norra delen av sträckan har vägen byggts om till en miljöprioriterad gata för att skapa tätortskänsla och tydliggöra Olofströms centrum från vägen.
  • Stärkt skydd av vattentäkten i Olofström.

Det är nu en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för genomfartstrafiken genom Olofström. Vi har också minskat vägens barriäreffekt genom samhället, och gjort det möjligt att korsa vägen på ett säkrare sätt.

Om väg 15

Riksväg 15 är en viktig tvärled för trafik på sträckan mellan Karlshamn och Halmstad. Utmed vägen finns många boende och aktörer som är beroende av ett väl fungerande infrastruktursystem, exempelvis Volvos fabriker i Olofström, IKEA i Älmhult samt hamnarna i Karlshamn, Sölvesborg och Halmstad.