Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

väg 27

Väg 27, Backaryd–Hallabro, mötesfri väg i ny sträckning

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö och vidare till Borås och Göteborg. Mellan Backaryd och Hallabro kommer vägen att byggas om i befintlig sträckning för bättre framkomlighet och ökad säkerhet.

Mellan Backaryd och Hallabro ska vägen byggas om i befintlig sträckning, och förbi Backaryd förläggs vägen i ny sträckning öster om samhället. Trafiksituationen och boendemiljön inne i Backaryd blir bättre när genomfartstrafiken istället går utanför samhället. Vägen passerar både väg 656 och väg 657 på broar, de vägarna får ingen förbindelse med den nya vägen. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning.

Hela sträckan är cirka 7 km lång och blir en mötesfri väg med mitträcke. Mötesfri väg ger betydligt bättre trafiksäkerhet och minskar antalet allvarliga trafikolyckor. Det blir också stora vinster för framkomligheten på sträckan.

Klartecken för byggstart 2022

Vägplanen för ombyggnaden av väg 27 förbi Backaryd överklagades men i slutet på mars 2021 gav regeringen besked om att avslå överklagan. Det innebär att Trafikverket nu planerar för byggstart under 2022. 

Samordnas med ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst

Projektet kommer samordnas med den planerade ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst i korsningen mellan väg 27 och E22.

Läs mer om ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst

Fler projekt på väg 27 genom Blekinge

Sträckan Backaryd-Hallabro är en del i en satsning på väg 27 i Blekinge, där vägens standard etappvis lyfts från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Läs om väg 27 förbi Hallabro