Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 27, förbifart Hallabro, mötesfri väg i ny sträckning

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, och vidare till Borås och Göteborg. Förbi Hallabro kommer vägen att byggas om i ny sträckning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet.

Om projektet

Den nuvarande trafiken genom Hallabro innebär ett problem för de som bor på orten, och den låga hastigheten på sträckan ger fördröjningar för genomfartstrafiken. Vägen har idag en dålig standard med både skarpa kurvor och flera backkrön som försvårar omkörningar, det ger en lägre trafiksäkerhet och sämre framkomlighet på sträckan.

I det här projektet förbi Hallabro får väg 27 ny sträckning, väster om samhället, med anslutningar till samhället och till väg 646 (mot Belganet) i söder, och till 659 (mot Konga) i norr. Den nya vägen byggs om till en så kallad gles 2+1-väg där hela sträckan på cirka 2 km blir en mötesseparerad väg med mitträcke. 

Se karta över vägens föreslagna sträckning (öppnas i nytt fönster, pdf-dokument, 155 kB)

Vad händer nu?

Under våren 2020 startades arbetet med ny vägplan upp. Därefter har geoteknik- och miljöundersökningar genomförts i området följt av att ett förslag på vägutförande tagits fram.

24 april-16 maj 2021 har det framtagna förslaget varit ute på samråd. 

Läs mer i planläggningsbeskrivningen (pdf, 382 kB, öppnas i nytt fönster)

Satsning på väg 27 genom Blekinge

Projektet är en del i en satsning på väg 27 i Blekinge, där vägens standard etappvis lyfts från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Fler projekt på väg 27 i Blekinge och Kronobergs län:

Väg 27 mellan Backaryd–Hallabro

Trafikplats Ronneby Väst i anslutning till väg 27

Väg 27 mellan Säljeryd-Växjö