Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

70-väg längs en åker


Väg 670, Listerby–Johannishus, ny gång- och cykelväg

Trafikverket har nu byggt klart en ny gång- och cykelväg utmed väg 670 Listerby och Johannishus. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Gång- och cykelvägen mellan Listerby-Johannishus är invigd!

Nu kan cyklister och andra oskyddade trafikanter ta sig mellan Listerby och Johannishus på ett säkrare sätt. Trafikverket, Ronneby kommun och Johannishus Samhällsförening hade tillsammans en invigning av gång- och cykelvägen i Johannishus 14 december 2019. 

Gång- och cykelvägen innebär en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. För att väg 670 mellan Listerby och Johannishus skulle bli säkrare för oskyddade trafikanter har vi nu byggt en gång- och cykelväg. 

Den nya gång- och cykelvägen ansluter till E22:an och innebär bättre möjligheter till skol- och arbetspendling för cyklister som ska till bland annat Karlskrona eller Ronneby. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Belysning längs hela sträckan

Den nya gång- och cykelvägen är 2,5 meter bred och har belysning längs hela sträckan. Samtidigt byggdes dessutom busshållplatserna om i Listerby och Johannishus, och tillgänglighetsanpassades med nya, upphöjda plattformar.