Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

70-väg längs en åker


Väg 670, Listerby–Johannishus, ny gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 670 Listerby och Johannishus. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. För att väg 670 mellan Listerby och Johannishus ska bli säkrare för oskyddade trafikanter bygger vi en gång- och cykelväg. 

Den nya gång- och cykelvägen ansluter till E22:an och innebär bättre möjligheter till skol- och arbetspendling för cyklister som ska till bland annat Karlskrona eller Ronneby. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Belysning längs hela sträckan

Den nya gång- och cykelvägen blir 2,5 meter bred och får belysning längs hela sträckan. Samtidigt byggs dessutom busshållplatserna om i Listerby och Johannishus, och tillgänglighetsanpassas med bland annat nya, upphöjda plattformar.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Vi rekommenderar trafikanter som via E22 ska till och från Johannishus att i första hand följa orange skyltning via väg 669 (Tvingvägen).

Det kommer att vara öppet för trafik på hela sträckan, men med sänkt hastighet och ibland endast ett körfält. Endast korta enstaka tillfället kommer total avstängning att ske.

Gång- och cykelvägen börjar ta form och planeras vara färdig i slutet av 2019. Innan dess ska kantstöd läggas, räcken ska monteras och belysningsstolpar ska komma på plats.