Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 557, Vekerum–Stilleryd, ny gång- och cykelväg

I augusti 2019 börjar vi bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 557 mellan Vekerum och Stilleryd. Det gör vi för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Väg 557 förbinder orterna Vekerum och Stilleryd med Karlshamns centrum. Vägen är också en viktig förbindelse för arbetspendlare som tar sig till och från Södra Cell. Vi bygger därför en gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Byggstart i augusti

Från början på augusti 2019 fram till våren 2020 pågår byggandet. Det kommer påverka passerande trafik längs hela sträckan, och speciellt vid de platser där arbetet kommer pågå. Så kör försiktigt och var ute i god tid.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att byggas längs norra sidan av väg 557, på sträckan från korsningen mellan Klavavägen och Vekerums byaväg i väst till korsningen med Norra och Södra Stillerydsvägen i öst.

Följ läget i trafiken i Blekinge här