Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 557, Vekerum–Stilleryd, ny gång- och cykelväg

Trafikverket blev i juni 2020 färdiga med en ny gång- och cykelväg utmed väg 557 mellan Vekerum och Stilleryd. Projektet har genomförts tillsammans med Karlshamns kommun och innebär en bättre framkomlighet och större säkerhet för oskyddade trafikanter.

Ny gång- och cykelväg invigdes lördag 22 augusti

22 augusti invigdes nya gång- och cykelvägen i Vekerum. Invigningen arrangerades av Karlshamns kommun och Vekerums Fastighetsägarförening.

Läs mer och se bild från invigningen

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar leder till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Väg 557 förbinder orterna Vekerum och Stilleryd med Karlshamns centrum. Vägen är också en viktig förbindelse för arbetspendlare som tar sig till och från Södra Cell. Vi har därför byggt en gång- och cykelväg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Blev klar juni 2020

Arbetet inleddes augusti 2019 och blev klart i början på juni 2020. Slutbesiktningen ägde rum 3 juni 2020. 

Den nya gång- och cykelvägen har byggts längs norra sidan av väg 557, på sträckan från korsningen mellan Klavavägen och Vekerums byaväg i väst till korsningen med Norra och Södra Stillerydsvägen i öst.

Gång- och cykelväg hela vägen mellan Karlshamn och Mörrum

Trafikverket och Karlshamns kommun planerar även att bygga gång- och cykelväg mellan Vekerum och Mörrum, vilket gör det möjligt att cykla säkert hela vägen från Karlshamn till Mörrum.

Läs mer om ny gång- och cykelväg mellan Vekerum och Mörrum