Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16 genom Hofors

E16, genomfart Hofors, ombyggnation

Vi planerar för ett attraktivare och säkrare E16 stråk genom Hofors.

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge-Falun-Hofors-Gävle. Planerade åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Stråket ska även upplevas attraktivt och funktionellt och förtydliga samhällets tätortskaraktär, där sammanlänkningen mellan Hofors centrum och genomfarten förstärks.

Genom en anpassad utformning av genomfarten, utan att hindra framkomligheten för tunga, breda och långa fordon allt för mycket, uppnås ett lugnare och jämnare trafikflöde som ger lägre bullerstörning för närboende.

Trafikverkets målsättning är att bygghandlingen ska vara klar under våren och att vi har en entreprenör på plats i september. Produktionen kan då starta oktober 2021. Arbetet beräknas pågå i 1,5 år.

Planerade åtgärder

  • Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen
    och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum)
  • Träd och buskar på flera ställen efter sträckan
  • Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser
  • Övergångsställen
  • Nya vägräcken