Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16 genom Hofors

E16, Genomfart Hofors

Vi planerar för en säkrare och attraktivare genomfartsled i Hofors.

Detaljplanen för Hofors kommun har vunnit laga kraft och vi arbetar just nu med bygghandling och marklösenfrågor.

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge/Falun-Hofors-Gävle. Våra planerade åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Stråket ska upplevas attraktivt och funktionellt och förtydliga samhällets tätortskaraktär.