Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16 genom Hofors

E16, genomfart Hofors, ombyggnation

Vi planerar för ett attraktivare och säkrare E16 genom Hofors.

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge-Falun-Hofors-Gävle. Planerade åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Stråket ska även upplevas attraktivt och funktionellt och förtydliga samhällets tätortskaraktär, där sammanlänkningen mellan Hofors centrum och genomfarten förstärks.

Genom en anpassad utformning av genomfarten, utan att hindra framkomligheten för tyngre yrkestrafik för mycket, är målsättningen att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde samt en förhöjd gestaltningsnivå.

Entreprenadupphandlingen är avslutad

Efter överprövningar och överklaganden är till slut vår entreprenadupphandling avslutad. Westcon Nord AB har blivit tilldelad gestaltningsuppdraget för E16 Genomfart Hofors. Nu planerar vi för en byggstart och återkommer inom med mer information och tidplan.

Planerade åtgärder

  • Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen
    och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum)
  • En gång- och cykelväg på norra sidan och en gångväg på södra sidan E16
  • Träd och buskar längs sträckan
  • Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser
  • Övergångsställen och belysning
  • Räcken och staket

Entreprenaden omfattar även byte av VA-ledningar som innebär en del schaktarbeten.