Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stationshus i Ockelbo

Ockelbo–Mo grindar, kapacitetshöjande åtgärder

Trafikverket har gjort en förstudie om kapacitetshöjande åtgärder på Norra stambanan, sträckan Ockelbo–Mo grindar, för att möjliggöra ökad trafik.

Trafikstarten på Botniabanan och Ådalsbanan leder till ökad trafik på Ostkustbanan. Godståg ska därför i Söderhamn ledas över till Norra stambanan via Kilafors mot Storvik för vidare transport söderut. Genom omledningen minskar andelen tung godstrafik på sträckan mellan Söderhamn och Gävle och ger högre kapacitet för persontrafiken.

Förstudie för att studera alternativ

För att möjliggöra den ökade trafiken på Norra stambanan behöver trafikkapaciteten bli bättre på sträckan mellan Ockelbo och Mo grindar. Vi har därför gjort en förstudie för att titta på möjliga alternativ för att öka kapaciteten. Den cirka sju kilometer enkelspåriga sträckan är i dagsläget en riktig flaskhals på Norra stambanan.

Byggstart för projektet

Projektet är i nuläget inte finansierat i Nationell plan för transportsystemet. Därmed finns ingen beslutad tidpunkt för när arbetet med projektet kommer att fortsätta.