Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt vägval för 56-an

Trafikverket avslår fem förslag till ny sträckning för väg 56 mellan Hedesunda och Valbo. Två möjliga alternativ återstår. Det är resultatet efter att ett stort antal remissinstanser fått säga sitt om hur väg 56 ska gå i framtiden.

Väg 56 mellan Hedesunda och Valbo ska byggas om till mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och göra framkomligheten bättre.

– Nu har vi tagit del av synpunkterna från bland andra Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Naturvårdsverket och Gävle kommun, och det står klart att vi behöver utreda mer innan vi slutligt kan bestämma var vägen ska gå. Det vi säkert vet nu är att fem av förslagen kan avfärdas, säger Ragnhild Brändeskär, projektledare på Trafikverket.

Ett av de två alternativ som återstår är att vägen dras norr om Hästbo (alternativ 7), men då måste vägen få en annan sträckning för att undvika påverkan på Hedesundaskogen som är ett Natura 2000-område.

En förutsättning som också behöver utredas är en alternativ sträckning mellan Hedesunda och E4. Ett sådant alternativ skulle kunna innebära en ny trafikplats på E4 söder om Gävle Syd samt en möjlig framtida koppling till väg 76.

Det andra alternativet som kvarstår är en dragning av vägen i en båge öster om Valsjön (alternativ 5). Med det förslaget kommer vägen att gå mestadels genom obruten naturmark och ansluta till E16 i Sofiedal i en ny trafikplats.

De andra förslagen har valts bort bland annat för att de har negativ inverkan på Valbos vattentäkt. De minskar också möjligheten att bruka jordbruksmark effektivt eller påverkar landskapet med äldre bebyggelse för mycket. Några alternativ har valts bort eftersom de inte är samhällsekonomiskt lönsamma, bland annat blir restiden blir för lång.

– Under den tid utredningen pågått har flera förutsättningar förändrats och det måste vi väga in, säger Ragnhild Brändeskär.