Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ställningstagande för lokalisering klart mars 2018

Ambitionen var ett ställningstagande under 2017 men då det finns många intressen att ta hänsyn till har det skjutits fram till mars 2018.

Vi fortsätter att arbeta med lokaliseringsutredningen för alternativ 5 Sofiedal och de två varianterna av alternativ 7 Hästbo; alternativ 7.1 reviderat Hästbo och alternativ 7.2 ny trafikplast på E4.

De tre alternativen har beskrivits och jämförts i en rapport som har samråtts med bland annat kommunen, länsstyrelsen samt en utökad samrådskrets med myndigheter. Även berörda markägare, boende och intresseorganisationer har haft möjlighet att att komma med frågor och synpunkter. Projektet har engagerat många vilket vi är tacksamma för och positiv till. Men med respekt för den demokratiska processen har vi inte kunna fatta något beslut om lokaliseringen i december, som var vår ambition. Inkomna synpunkter ska behandlas och bemötas i en samrådsredogörelse, vilket tagit längre tid än planerat. Samrådsredogörelsen ska finnas med som en del av underlaget till ställningstagandet för lokalisering.

Både Gävle kommun och Länsstyrensen har gjort sina slutliga yttranden om val av lokalisering. Ett beslutsmöte är inplanerat med beslutsfattande planeringsdirektör i mars 2018. Därefter kommer vi att gå ut med beslutet.