Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan är ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Snart är sträckan mellan Glössbo-Söderhamn klar. Det som återstår av kontraktsarbetet är linjemålning, nya räcken och kantstolpar samt att färdigställa de sista busshållplatserna. Uppsättningen av räcken kan på vissa vägavsnitt ha en stor påverkan på framkomligheten under vecka 39-41. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar.

Åtgärder på sträckan

  • Anpassad vägbredd enligt nybyggnadsstandard
  • Förstärkning av vägen och ny beläggning
  • Upprustning av 53 busshållplatser
  • Ny gångyta till/från busshållplatserna
  • Nya slänter och avvattningsåtgärder
  • Ett vänstersvängfält mot väg 627 (Moheds trä)
  • Ett vänstersvängfält vid Mo Kyrka
  • En refug vid Sågvallen
  • Nya pendlarparkeringar