Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi genomför omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan är ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Vägen är sliten och spårig med stora brister i bärigheten. Vi förstärker vägkroppen inom befintligt vägområde och lägger ny beläggning. Hastigheten är idag 90 km/tim men kommer att sänkas till 80 km/tim efter åtgärderna. Vår bedömningen är att vägen blir tryggare och säkrare om hastigheten sänks och vägrenarna justeras på vissa sträckor. Framkomligheten ändras inte. De förväntade effekterna är bättre transportkvalitet och ett ökat kollektivt resande.

Planerade åtgärder

  • Anpassad vägbredd enligt nybyggnadsstandard
  • Förstärkning av vägkroppen samt ny beläggning
  • Upprustning av 53 busshållplatser
  • Ny gångyta till/från busshållplatserna
  • Nya slänter och avvattningsåtgärder
  • Ett vänstersvängfält mot väg 627 (Moheds trä)
  • Ett vänstersvängfält vid Mo Kyrka (uppdaterad 14 februari 2019)
  • En refug vid Sågvallen
  • Nya pendlarparkeringar


Angränsade projekt: Väg 50/83, Nya pendlarparkeringar