Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan är ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Trafikverket har i samråd med Söderhamns kommun beslutat att stänga Blekarevägen som genomfart till väg 50 av. Vägen har fått en vägspärr och är i fortsättningen endast öppen för gående och cyklister.

Genomförda åtgärder

  • Anpassad vägbredd enligt nybyggnadsstandard
  • Förstärkning av vägen och ny beläggning
  • Upprustning av 53 busshållplatser
  • Ny gångyta till/från busshållplatserna
  • Nya slänter och avvattningsåtgärder
  • Ett vänstersvängfält mot väg 627 (Moheds trä)
  • Ett vänstersvängfält vid Mo Kyrka
  • En refug vid Sågvallen
  • Nya pendlarparkeringar