Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi genomför omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan är ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Vi kör igång vägarbetet igen under vecka 17, slutet av april. Målsättningen är att slutföra alla kvarvarande åtgärder under 2020.

Vägen är sliten och spårig med stora brister i bärigheten. Vi förstärker vägkroppen inom befintligt vägområde och lägger ny beläggning. Hastigheten är idag 90 km/tim men kommer att sänkas till 80 km/tim efter åtgärderna. Vår bedömningen är att vägen blir tryggare och säkrare om hastigheten sänks och vägrenarna justeras på vissa sträckor. Framkomligheten ändras inte. De förväntade effekterna är bättre transportkvalitet och ett ökat kollektivt resande.

På grund av tillbud med passerande trafik inom arbetsområdet kommer hastigheten att ändras från 90 km/h till 70 km/h mellan Glössbo-Ina under byggtiden. Åtgärden gäller under perioden 191007-200930. Total sträcka som berörs av hastighetsnedsättningen är ca 18 km. Sträckan kommer att skyltas om med ny hastighet.

Vid arbetsplatsområden gäller särskilt anvisad hastighet. Åtgärden är i linje med Trafikverkets arbete för att nå nollvision i trafiken. Tack för att du sänker hastigheten och visar hänsyn vid vägarbetet.

Åtgärder på sträckan

  • Anpassad vägbredd enligt nybyggnadsstandard
  • Förstärkning av vägen och ny beläggning
  • Upprustning av 53 busshållplatser
  • Ny gångyta till/från busshållplatserna
  • Nya slänter och avvattningsåtgärder
  • Ett vänstersvängfält mot väg 627 (Moheds trä)
  • Ett vänstersvängfält vid Mo Kyrka (uppdaterad 14 februari 2019)
  • En refug vid Sågvallen
  • Nya pendlarparkeringar

Angränsade projekt: Väg 50/83, Nya pendlarparkeringar