Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Projektet är klart och sidan kommer att släckas i slutet av april.

Vi har genomfört trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan är ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Vägsträckan är besiktigad och klar men några mindre åtgärder kommer att genomföras våren 2021.

Genomförda åtgärder

  • Anpassad vägbredd enligt nybyggnadsstandard
  • Förstärkning av vägen och ny beläggning
  • Upprustning av 53 busshållplatser
  • Ny gångyta till/från busshållplatserna
  • Nya slänter och avvattningsåtgärder
  • Ett vänstersvängfält mot väg 627 (Moheds trä)
  • Ett vänstersvängfält vid Mo Kyrka
  • En refug vid Sågvallen
  • Nya pendlarparkeringar