Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Blekarevägen stängs för genomfartstrafik

Trafikverket har i samråd med Söderhamns kommun beslutat att stänga Blekarevägen som genomfart till väg 50 av trafiksäkerhetsskäl. Vägen kommer i fortsättningen endast vara öppen för gående och cyklister.

I dialog med kommunen har vi beslutat att stänga Blekarevägen som genomfart till väg 50 av säkerhetsskäl. För att möjliggöra stängningen har ett vänstersvängfält byggts i anslutning till Mo Kyrka (Ranbo). All biltrafik ombeds redan nu använda anslutningen vid Mo Kyrka istället för Blekarevägen.

En bilspärr kommer att sättas upp på Blekarevägen i anslutning till väg 50, liksom nya skyltar i båda ändar av sträckan. Arbetet planeras att utföras i slutet av november eller början december 2020. 

Tillgängligheten för kollektivresenärer mellan skolan och de nya busshållplatserna vid Mo Skola förväntas bli både tryggare och säkrare utan genomfartstrafik. Ett nyhetsbrev har gått ut till närboende och berörda.

Läs mer i kommunens beslut

Karta_nyhetsbrev_november_ny.png

Det som sen kvarstår att göra i projektet längs väg 50, Glössbo-Söderhamn är mindre tilläggsarbeten som refuger i Söderalakorsningen, avvattningsåtgärder och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.