Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten Gävleborg, april-oktober 2021

Vägarna i Gävleborgs län underhålls och asfalteras kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Skötsel och underhåll av belagda vägar (allt utom grusvägar) är viktigt för vägens hållbarhet, men också för att resan ska vara bekväm och trafiksäker. Underhållet omfattar allt från lagning av sprickor, hål och spår till ny beläggning.

Hur påverkas trafiken?

I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respekterar tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

 


Väg 272, Genomfart Ockelbo, 1,4 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 35-36
Karta

Väg 503, Vägskälet Österfärnebo, 4,7 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 18 
Karta

Väg 502, Länsgränsen Dalarna–Österfärnebo, 11 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 18 
Karta

Väg 513, Torsåker–Vi, 3,6 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 19
Karta

Väg 531, Stackbo–Hästbo, 13 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: april-juni   
Karta

Väg 542, Kungsfors–Jädraås, 9,6 kilometer

Trafikpåverkan: Liten, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 18
Karta

Väg 567, Åbyggeby–Oslättsfors, 10 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 36-37
Karta

Väg 583, Axmartavlan–Axmar By, 7,4 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 20
Karta

Väg 583, trafikplats Gävle Norr–trafikplats travbanan, 3,2 kilometer

Trafikpåverkan: Stor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Nattarbete 21:00-06:00
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt
Arbetsperiod: Vecka 22-24
Karta

Väg 76, Länsgränsen–Furuvik, 1,1 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Nattarbete 20:00 - 06:00
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 22-23
Karta

Väg 76, Hemstaplan–Trafikplats Gävle södra, 745 meter     

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Nattarbete 21:00 - 06:00
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 21-23
Karta

Väg 305, Delsbo–Hedvigsfors, 30 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 17-26 (tidsrestriktioner 23-27 juni).
Karta

Väg 588, Stråtjära–Bergvik, 10 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 18-23 (tidsrestriktioner 23-27 juni).
Karta

Väg 601, Storsveden–Alfta, 1,8 kilometer

Trafikpåverkan: Stor, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 19-23 (tidsrestriktioner 23-27 juni).
Karta

Väg 663, Näcksjö–Njutånger, 8,9 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 20
Karta

Väg 667, Enånger–Sörforsa, 24 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 17-20
Karta

Väg 673, Vemora–Ångersjön, 24 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 17-23
Karta

Väg 678, Roterberg–Fullborn, 35 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 17-20
Karta

Väg 758, Bergsjö–Gnarp, 13 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 18-25 (tidsrestriktioner 23-27 juni).
Karta

Väg 758, Ilsbo–Bergsjö, 5,3 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 21-26 (tidsrestriktioner 23-27 juni).
Karta

Väg 760, Vattlång–Harmånger, 12 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 25-29 (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti).
Karta

Väg 789, Djursta-Hårte, 6,8 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 25-29 (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti).
Karta

Väg 597, Genomfart Edsbyn centrum, 2,4 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: augusti-oktober (tidsrestriktioner 17 juli-8 augusti)
Karta

Väg 83, Sibo–Granbo, 8 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 20-25 (tidsrestriktioner 23-27 juni).
Karta

Väg 83, Skansen–Hedsta, Hedsta–Kilsveden, 3,8 kilometer

Trafikpåverkan: Stor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: augusti-oktober (tidsrestriktioner 17 juli-8 augusti).
Karta
Karta

Väg 84, Korskrogen–Ljusdal, 12 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: augusti-oktober (tidsrestriktioner 17 juli-8 augusti).
Karta

Väg 50, Alfta–Söräng, 10 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Arbetsperiod: Vecka 28-30 (tidsrestriktioner 17 juli-8 augusti).
Karta

Väg 50, Vevlinge–Västerböle, 8,1 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Arbetsperiod: Vecka 22-23 (tidsrestriktioner 23-27 juni)
Karta

E4 Enånger–Hudiksvall, 24 kilometer

Trafikpåverkan: Stor, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 20:00 - 06:00
Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Arbetsperiod: Vecka 18-21 (tidsrestriktioner 23-27 juni)
Karta

Väg 50, Flaxenåsen–Älvkarlhed, 4,6 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. 
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 21

Väg 663, Näcksjö–Njutånger, 8 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 20
Karta

E4 – Väg 669 Ölsund, 1,8 kilometer

Trafikpåverkan: Stor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 21
Karta

Väg 673, Vemora–Storhällan, 4,9 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 20
Karta

Väg 674, Enånger–Borka
Väg 712 Enånger–Finnicka, 6,3 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 20
Karta

Väg 678, Ullungsfors–Uggsjön, 35 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 21-22
Karta

Väg 769, Hassela–Västernorrlands länsgräns, 15 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 23
Karta

Väg 772, Lia–Ängebo
Väg 773, Ängebo–Brännås, 25 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 22
Karta

Väg 698/84, Skästra, 16 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: augusti-oktober (tidsrestriktioner 17 juli-8 augusti).
Karta

Väg 698.1, Skästra, 0,5 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: augusti-oktober (tidsrestriktioner 17 juli-8 augusti).
Karta

Väg 725, Skästra–Järvsö, 2,4 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: augusti-oktober (tidsrestriktioner 17 juli-8 augusti).
Karta