Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten Gävleborg, april-oktober 2021

Vägarna i Gävleborgs län underhålls och asfalteras kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Skötsel och underhåll av belagda vägar (allt utom grusvägar) är viktigt för vägens hållbarhet, men också för att resan ska vara bekväm och trafiksäker. Underhållet omfattar allt från lagning av sprickor, hål och spår till ny beläggning.

Hur påverkas trafiken?

I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respekterar tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Väg 272, Genomfart Ockelbo, 1,4 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 35-38
Karta

Väg 758, Bergsjö–Gnarp, 13 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 32-38
Karta

Väg 760, Vattlång–Harmånger, 12 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 32-38

Väg 789, Djursta-Hårte, 6,8 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis lappning. Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 32-38  Karta

Väg 597, Genomfart Edsbyn centrum, 2,4 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 33-38 Karta

Väg 83, Hennan-Ramsjö, 16 kilometer

Trafikpåverkan: Stor påverkan
Åtgärd: Infräsning, bärlager och beläggning
Arbetsperiod: Vecka 35-38

Väg 83, Skansen–Kilsveden, 10,1 kilometer

Trafikpåverkan: Stor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 34-39
Karta
Karta

Väg 84, Korskrogen–Ljusdal, 12 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Vecka 34-39 Karta

Väg 698/84, Skästra, 16 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 39-40

Väg 698.1, Skästra, 0,5 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 39-40
Karta

Väg 725, Skästra–Järvsö, 2,4 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Tankbeläggning direkt ovanpå befintlig beläggning. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: Vecka 41
Karta