Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Belysnings nattetid vid bro och en avfart

Belysningsåtgärder i Gävleborg

Trafikverkets belysningsanläggningar ska vara funktionella, energieffektiva och säkra och belysning ska finnas där den gör mest nytta.

Trafikverket ser kontinuerligt över vägbelysningen i hela landet samt förändrar och anpassar belysningen efter behov. När en belysningsanläggning är sliten bedömer vi alltid vilket behov av belysning som finns längs den aktuella sträckan.

Vägbelysning ska bidra till trafiksäkerheten

Det kan innebära att vi sätter upp ny belysning som är mer modern och energieffektiv, eller att ny belysning monteras upp i andra trafikmiljöer. Bedömningen kan även leda till att sträckor som tidigare varit belysta inte fortsättningsvis blir det. Våra prioriteringar utgår från att det ska finnas belysning i de trafikmiljöer där den gör störst nytta för att bidra till säkerhet och trygghet. Prioritering och behovsbedömning är även en del av vårt arbete för att minska energianvändningen inom transportsektorn.

Vägbelysning ska finnas framför allt i komplicerade trafikmiljöer och där många går och cyklar, till exempel i större korsningar, rondeller, trafikplatser och vid vissa busshållplatser. Längre vägsträckor behöver inte alltid vara belysta, där bilarnas egen belysning bedöms vara fullt tillräcklig.