Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbete på vägbro

Brounderhåll Gävleborg, april-oktober 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

E4 i Harmånger, bro över Harmångersån

Underhållsarbete på bron över Harmångersån, väg E4 i Harmånger. Betongbron ska renoveras med nya kantbalkar, räcken, tätskikt och beläggning.  
Trafikpåverkan: Arbeten med tätskikt och beläggning kommer att utföras nattetid med enkelriktad trafik och trafikljus.
Tid för arbetet: Nattarbeten 3-4 dagar under våren och 3-4 dagar under hösten, klart i mitten av oktober

E4 i Bäling, bro över järnväg

Underhållsarbete på betongbro över järnväg. Arbetet består av betongreparationer och tätskiktsbyte.
Trafikpåverkan: Arbeten med nytt tätskikt och beläggning utförs nattetid då trafiken begränsas till ett körfält och regleras med flaggvakt och/eller trafikljus.
Tid för arbetet:  2 veckor i augusti

Väg 56, bro över Dalälven vid Gysinge

Underhållsarbete på bro över Dalälven vid Gysinge väg 56. Vi utför betongreparationer på bron.
Trafikpåverkan: Under arbetena på bron kommer ett körfält hållas öppet sektionsvis längs bron. Trafiken regleras med skyltning och/eller trafikljus.
Tid för arbetet: Preliminär start vecka 32

Väg 68, bro över Hoån (norra bron) vid Berg

Underhållsarbete på betongbro över Hoån vid Berg på väg 68 (norra infarten till Torsåker/Hofors). Vi utför betongreparationer och nytt tätskikt på bron.
Trafikpåverkan: Alltid ett körfält öppet på bron via signalreglering. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.
Tid för arbetet: Preliminär start vecka 33

Väg 83/84, bro över Ljusnan

Underhållsarbete på bron över Ljusnan, väg 83/84 i Ljusdal. Det är en stålbro som ska förstärkas i balkarna (sidorna) och vi kommer att behöva utföra en del arbeten nattetid. Avsikten är att höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4). 
Trafikpåverkan: Dagtid är bron öppen för trafik med begränsad hastighet. Nattetid regleras trafiken med lots och signal och tung trafik leds om mellan klockan 18-06. Arbetet utförs på en sida åt gången.
Tid för arbetet: 5 veckor i augusti-september (ev. oktober-november).

Väg 83, bro över Voxnan

Underhållsarbete på bron över Voxnan vid Lenninge, väg 83 strax söder om Bollnäs. Utbyte av brolager vid varje brostöd för att kunna höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4).
Trafikpåverkan: Broavstängning och omledning av trafik under två veckor (tid ej klar än). Troligen oktober.
Omledning: Stora omledningen via E4/väg 50 samt genom Kilafors, Segersta och närliggande vägnät. Ökad personbilstrafik kan förväntas i Lenninge under arbetstiden.
Tid för arbetet: Preliminärt oktober

Väg 83, järnvägsbro över Norra Stambanan (vid Hanebo kyrka)

Underhållsarbete på järnvägsbron över Norra Stambanan. Vi tar bort beläggning och tätskickt samt förstärker konstruktionen. Vi höjer bärigheten på bron till 74 ton (BK4).
Trafikpåverkan: Alltid ett körfält öppet på bron via signalreglering. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.  KLART!