Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbete på vägbro

Brounderhåll Gävleborg, april-december 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

E4 i Harmånger, bro över Harmångersån

Underhållsarbete på bron över Harmångersån, E4 i Harmånger. Betongbron ska renoveras med nya kantbalkar, räcken, tätskikt och beläggning.  
Trafikpåverkan: Arbeten med tätskikt och beläggning kommer att utföras nattetid med enkelriktad trafik och trafikljus.
Tid för arbetet: Klart i mitten av november.

E4 i Bäling, bro över järnväg

Underhållsarbete på betongbro över järnväg. Arbetet består av betongreparationer och tätskiktsbyte.
Trafikpåverkan: Arbeten med nytt tätskikt och beläggning utförs nattetid då trafiken begränsas till ett körfält och regleras med flaggvakt och/eller trafikljus.
Tid för arbetet: Klart i slutet av oktober.

Väg 56, bro över Dalälven vid Gysinge

Underhållsarbeten (betongreparationer) på bro över Dalälven, väg 56 vid Gysinge.
Trafikpåverkan: Under arbetet kommer ett körfält hållas öppet sektionsvis längs bron. Trafiken regleras med skyltning och/eller trafikljus.
Tid för arbetet: Klart i mitten av november.

Väg 83/84, bro över Ljusnan i ljusdal

Det är en stålbro som förstärks i balkarna (sidorna). Avsikten är att höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4). 
Trafikpåverkan: Bron är öppen för trafik med begränsad hastighet (arbetet utförs på en sida åt gången). Vissa arbeten kan även utföras nattetid.
Tid för arbetet: vecka 33-45

Väg 83, bro över Voxnan

Underhållsarbete på bron över Voxnan vid Lenninge, väg 83 söder om Bollnäs. Byte av brolager vid varje brostöd för att höja bärigheten till 74 ton (BK4).
Trafikpåverkan: Bron är avstängd för trafik
Omledning: Omledningen av tung fjärrtrafik sker via E4/väg 50 samt genom Kilafors, Segersta och närliggande vägnät. För personbildstrafik sker omledning via Lenninge.
Tid för arbetet: vecka 41-48 (18 oktober-5 december)