Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med mitträcken

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun

Trafikverket planerar att bygga om E4 mellan Kongberget-Gnarp i Nordanstigs kommun till en 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Kongberget-Gnarp genom att bygga en ny mötesseparerad E4 via västra Harmånger. Sträckan Harmånger-Gnarp planeras att gå förbi Jättendal-Bäling-Gnarp. Hastigheten kommer att blir 110 km/h med ett separat vägnät för långsamtgående fordon, gående och cyklister.

Delen Kongberget-Gnarp är den enda sträckan mellan Stockholm-Sundsvall som inte byggts om till mötesseparerad väg. Vägsträckan är olycksdrabbad med tvära kurvor, backar och krön. Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för E4-trafiken samt skapa funktionella lösningar för lokaltrafiken. Vägen utgör en viktig förbindelse då det inte finns något sammanhängande parallellvägnät. Flera mindre samhällen finns i området och det förekommer en mängd korsande trafik som påverkar trafiksäkerheten och begränsar framkomligheten.