Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fullsatt när samråd hölls för projektet E4 Kongberget- Gnarp

Samrådsmötet för projektet E4 Kongberget-Gnarp i Bringstaskolans matsal i Harmånger den 18 februari drog stor publik. Hela 160 personer hade samlats för att lyssna på representanter från Trafikverket och WSP.

Kerstin Holmgren presenterade sig som ny projektledare i projektet och berättade vad som hänt under hösten. Bland annat har Trafikverket beslutat att det kommer bli ett parallellvägnät längs med hela sträckan och att alla delar både nysträckning- och befintlig sträckning kommer att få samma vägstandard. Ett beslut som mottogs positivt av deltagarna på mötet.

Bo Eskebaek från WSP fick sedan mikrofonen och förklarade hur långt vi hittills kommit i arbetet kring de olika delsträckorna. Han visade skisser på olika trafikplatser och även korta filmer som förklarade vad en geoteknisk undersökning är samt vad en miljökonsekvensbeskrivning innehåller för delar.

Tomas Sundin på Markförhandling, förklarade vår planläggningsprocess och att det är i samrådsprocessen där vi nu befinner oss som allmänheten främst har möjlighet att påverka och komma med synpunkter. Tomas berättade också vad som gäller vid inlösning av fastigheter och hur vi räknar på ersättning kring det.

Avslutningsvis informerade Kerstin om hur vi går vidare i projektet som nu fortsätter med samråd i olika former och utredningar av de kvarvarande delarna kring trafikplatserna. Vi kommer också fortsätta att arbeta med geotekniska- och arkeologiska undersökningar under våren.

- Det känns bra att komma ut och berätta om var vi står i projektet. Informationen ut till allmänheten har varit knapphändig under hösten. Flera viktiga frågor om projektets omfattning har fallit på plats nu och då är det viktigt att berätta om detta, samt varför vi är försenade, säger Kerstin.

Efter mötet som avslutades med en del spontana applåder verkade de flesta nöjda med informationen som gavs. Vi vill tacka för deltagandet och vi tar med oss de synpunkter vi fick både under och efter mötet i vårt fortsatta arbete med projektet.

 

Mia Granlund 19 februari 2015