Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dokument
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny samrådshandling för val av lokalisering tas fram

En ny samrådshandling kommer tas fram för val av lokalisering och nya samråd kring val av lokalisering kommer att hållas under våren 2016.

Efter samråd med Nordanstigs kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län har vi konstaterat att de förändringar som skett i projektet och i dess omgivningar gör att vi behöver se över underlaget för val av korridor för ny E4 och även det beslut som fattades efter vägutredningen 2009. En ny samrådshandling för val av lokalisering kommer därför att tas fram och nya samråd kring val av lokalisering av E4 kommer att hållas.

Bakgrund
På sträckan genom Harmånger har vi studerat hur den nya utformningen av vägen påverkar vattentäkten och vilka lösningar som finns för att minimera riskerna för föroreningar. Passagen förbi Harmångers vattentäkt är extra besvärlig, då vi dels går väldigt nära vattentäkten och dels vill sänka vägen genom samhället och samtidigt hantera vägdagvattnet på ett miljösäkert sätt.

I den vägutredning som togs fram och beslutades 2009 var utgångspunkten att en alternativ uttagspunkt för vattentäkten i Harmånger skulle kunna hittas och att vattentäkten inte bedömdes utgöra en alternativskiljande förutsättning. Fortsatta undersökningar kring vattenförsörjningen för Harmånger visar att det är svårt att hitta ett säkrare läge för uttagspunkten, vilket gör att de val av korridor som gjordes i vägutredningen inte längre är hållbara. Vid studier av ny trafikplats i Harmånger med tillhörande parallellvägnät, framkommer att intrånget i jordbruksmark och påverkan på boendemiljöer i Harmånger blir större än vad som förutsågs i vägutredningen.

För mer information, läs vårt senaste nyhetsbrev som du hittar under informationsmaterial/nyhetsbrev nr 6 mars 2016.

Information/samråd
Med anledning av att vi nu gör detta omtag kommer vi att kalla till ett allmänt möte under våren 2016. Tid och plats för detta kommer att annonseras i dagspress och här på webbsidan.


Mia Granlund, 19 april 2016