Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Publik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stort intresse kring omtaget i projektet

Drygt 130 personer trotsade regnet och kom till informationsmötet som hölls under torsdagskvällen i Jättendal. Syftet med mötet var att informera om att vi nu gör ett omtag i projektet och berätta om den nya tidplanen.

Mötet inleddes med att moderatorn, Lennart Westman, välkomnade allesammans och tackade för att så många kommit för att lyssna. Han betonade också att detta inte är sista chansen att komma med synpunkter. Vi kommer ha fler samråd framöver i projektet och du som berörd kan höra av dig med tankar och frågor ända fram till dess att vi ställer ut vägplanen för granskning.

Lennart presenterade alla som var på plats från Trafikverket och konsulten Ramböll och bad deltagarna att ta för sig av kaffe och bullar. Kerstin Holmgren, projektledare, berättade om varför vi valt att nu göra ett omtag i projektet.

– Det är flera faktorer som tillsammans gör att vi behöver backa. Bland annat behovet av att närmare belysa och värdera riskerna för vattentäkten i Harmånger och möjliga lösningar, förändringar av intrång och effekter på grund av det planerade parallellvägnätet, samt ett närmare samarbete med projektet för en framtida Ostkustbana.

Borrbandvagn, foto Mia Granlund

Stina Lenströmer från Ramböll informerade om de fältarbeten som påbörjas öster om Harmånger under nästa vecka och vad de innebär. Det fanns också möjlighet att titta på en borrbandvagn som fanns uppställd utanför lokalen och ställa frågor till Rambölls borrledare Roger Henriksson.

Planerad byggstart år 2022

Därefter presenterades den nya tidplanen för projektet. I dagsläget hoppas vi ha en vägplan utställd för granskning under våren 2019 och att bygget kan starta 2022.

Önskemålet att behålla huvudspåret genom centrala Harmånger för samhällets skull fick spontana applåder och det är en synpunkt vi tar med oss i det fortsatta arbetet med vägplanen.

Representanter från Ostkustbanan fanns också på plats och berättade om tidplanen för det projektet och på frågan om det blir dubbelspår eller inte så är svaret ja. Det blir dubbelspår. Moderator Lennart Westman lyfte frågan som många kanske är oroliga över.

– Finns det risk för att det blir en sämre väglösning om man nu ska ta hänsyn till Ostkustbanan? Och sedan kanske järnvägsbygget inte blir av?

Kerstin gav ett lugnande besked i hur vi arbetar.

– Nej, det finns ingen risk att vägen blir sämre. Det finns regler för hur vägar ska byggas och vi ska få till en väg inom korridoren som följer de krav och rutiner som finns.

Mötet avslutades med att Lennart informerade om att det fanns möjlighet att stanna kvar och ställa frågor efter mötet eller lämna synpunkter, vilket många gjorde och det är vi väldigt glada för.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter, hör av dig till oss så vi kan ta med oss det i det fortsatta arbetet med vägplanen.


Mia Granlund, 27 maj 2016