Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skog
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Geotekniska undersökningar

Markundersökningarna börjar vecka 33-34 och pågår i 3-4 veckor.

Markundersökningar genomförs norr om Lintjärn-berget väster om Västansjö, Nyland, Storsvedjan och Sandsvedjan fram till väster om Bäling intill bilvägen Ulvberget.

Rent praktiskt utförs undersökningarna med en borrvagn. Borrvagnen behöver ca 2 till 2,3 m bredd för att ta sig fram. Aktuell sträcka har många kalhyggen och där försöker vi i möjligaste mån att korsa oss fram mellan de små träden. För att kunna ta oss fram med borrbandvagn där det är ungskog behöver vi röja bort sly, smågran och småtall, så vi kommer fram. Som sly räknas växlighet med stamdiameter mindre än 8 cm. Enstaka träd kan behövas tas ned i undantagsfall. I så fall underrättas markägaren om detta och ersättning utbetalas. Det kommer inte brytas en väg utan enbart röjning utförs.

Alla berörda kommer att bli kontaktade innan arbetet drar igång. Arbetet genomförs vardagar mellan kl. 07.00-19.00 då personal från Trafikverket och Ramböll finns på plats. Vi arbetar för att de störningar och olägenheter som uppstår ska bli så små som möjligt.

Kartor

Vid ersättningsfrågor eller frågor om vägplan är ni välkomna att höra av er till personerna nedan.

Trafikverket markförhandlare
Tomas Sundin, 010-123 74 40, tomas.sundin@trafikverket.se
Ramböll fältarbeten

Eva Jonsson, 010-615 30 66, eva.jonsson@ramboll.se

Foto: Trafikverkets bildarkiv