Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trädstammar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utvändig bullerinventering pågår

Under vecka 41 (9-12 oktober) genomför vi en utvändig bullerinventering av berörda fastigheter längs den planerade nya E4-sträckan.

Som ett första steg i bullerutredningen behöver vi inventera förutsättningar vid bostäder som kan komma att påverkas av buller från ny/ombyggnaden av E4. Vi behöver ta reda på var befintliga uteplatser finns och hur de är utformade för att göra en bedömning hur pass väl befintliga fasader dämpar trafikbuller. För detta samlar vi information om vilken typ av fasad, fönster, friskluftventiler respektive bostadshus har. Inventeringen genomförs under vecka 41 (9-12 oktober).

Under inventeringen behöver man inte vara hemma eftersom undersökningarna sker från utsidan av byggnaderna. Om vi efter det fortfarande behöver veta mer om en fastighet blir ni kontaktade för en fördjupad utredning under senhösten/vintern. Inventeringen genomförs av Ramböll på uppdrag av Trafikverket och de som inventerar kommer att bära gula västar med texten Ramböll på.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med buller.