Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny tidplan för granskning av vägplan i projektet E4 Kongberget-Gnarp

Det finns mycket att ta hänsyn till i projektet E4 Kongberget-Gnarp och det är viktigt att alla steg genomförs på rätt sätt. Vi ser under årets första del att tidplanen för vägplanens granskning inte håller. Den måste flyttas till våren 2021.

Den främsta orsaken till tidsförskjutningen är att vi behöver mer tid för projektering och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen, i de moment vi inte är färdiga. Den ska därefter på remiss till Länsstyrelsen, vilket beräknas kunna ske hösten 2020. 

Med start i april fortsätter vi med arkeologiska undersökningar i fält, liksom fördjupade geotekniska undersökningar och analyser under vår och sommar. Förskjutningen i tid innebär att vägplanen beräknas vara fastställd och vinna laga kraft våren 2023. Därefter kan vi gå vidare under förutsättning att ett byggstartsbeslut meddelas från regeringen. 

Information, nyhetsbrev 18, april 2020