Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gävle hamn, ny spåranslutning över Näringen

Vi planerar för en ny direktansluten järnväg över Näringens industriområde och har startat elektrifieringen av befintligt järnvägsspår från Gävle godsbangård till Gävle hamn.

Elektrifieringen och förlängningen av järnvägsspåren över Näringen pågår. Målsättningen är att skapa smidigare och miljövänligare godstransporter mellan godsbangården och Gävle Hamn. Vi slipper då byten från ellok till diesellok på godsbangården, minimerar CO2-utsläpp och buller samt minskar kostnaderna för våra godskunder. En enkelresa till hamnen blir dessutom 30-45 minuter snabbare. Arbetet sker dagtid men både helg- och nattarbeten kan förekomma.

Den östra järnvägsövergången vid Skansbron (närmast vattnet) är fortsatt avstängd.
Vi hänvisar till den västra övergången.

Trafikverkets utredning av etapp 3 är klar

Hösten 2020 tog Trafikverket ett nytt inriktningsbeslut för ny spåranslutning över Näringen, etapp 3. Vårt nästa skede blir att utreda och planera för en ny järnvägsplan samt starta upp en planprocess med samråd. Beslutet möjliggör en koppling av hamnspåret till ett framtida triangelspår mot Bergslagsbanan och nya Ostkustbanan norrut. Även en direktanslutning i södergående riktning på Ostkustbanan. Tills den nuvarande godsbangården flyttas (inget beslut finns idag) kommer det att krävas tågvändning mot Bergslagsbanan. En långsiktig ambition att skapa en direktanslutning även till Bergslagsbanan. I pågående projekt dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Kringlan (Axamartavlan) har man en framtida koppling i åtanke.

Uppskattad tidplan för etapp 3

Våren 2022 - Planprocessen med samråd startar
- Projektets analysfas är klar
2024 - Kommunens detaljplan har vunnit laga kraft
- Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
2025 Rivning av byggnader

Projektets etapper

Etapp 1: Rivning av byggnader samt placering av överlast - KLART
Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg till Gävle hamn, 2019-2022
Etapp 3: Ny spåranslutning över Näringen till Gävle hamn