Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle hamn, ny spåranslutning

Vi bygger en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn över Näringens industriområde.

Projektet omfattar en direktansluten järnväg till Gävle hamn över Näringens industriområde samt elektrifiering av hamnspåret (Fredrikskansbanan) från Gävle godsbangård till nya bangården vid Gävle hamn.

Vi förlänger dispensarbetet för etapp 3 till hösten 2020 för att säkerställa de tekniska krav som erfodras för en ny alternativ sträckning.

Ny sträckning för etapp 3 utreds

På grund av fördyringar i projektet och nya omständigheter kring stadsutveckling och infrastruktur i Gävle kommun behöver den fastställda järnvägsanslutningen över Näringen utredas för nytt alternativ (se karta etapp 3, blått område). Under utredningsskedet är den fastställda järnvägsplanens direktanslutningen till Gävle hamn pausad. Det innebär att byggstart för den delen flyttas fram till tidigast 2023. Elektrifieringen av befintligt spår fortsätter enligt plan och kommer att vara klart 2021.

En entreprenör för etapp 2 har under maj tilldelats Infraservice Group. Entreprenören beräknas ha sin etablering på plats och starta upp arbetet med elektrifieringen efter semestrarna.

Varför ny sträckning?

  • Bättre lösning till lägre kostnad
  • Bättre lokalisering om järnvägen flyttas utanför skyddszon för vattentäkt
  • Bättre koppling mot planerad dragning av Ostkustbanans dubbelspår
  • Järnvägens barriäreffekt i området minskar
  • Det frigör mark för företagande och bostadsbyggande

Alla godståg ska i fortsättningen kunna köra direkt till och från hamnen. Växling och byte från ellok till diesellok på godsbangården behövs inte längre. Det innebär en stor minskning av kostnaderna för hamnens godskunder samt att en enkelresa till och från hamnen kommer att gå 30-45 minuter snabbare. Målsättningen är att det ska gå 16 tåg per dygn till/från syd och väst samt fyra tåg per dygn till/från norr (Gävle hamns prognos). Projektet medfinansieras av fonden för ett sammanlänkat Europa

Uppskattad tidplan, Etapp 3

Mars-hösten 2020

Fortsatt dispensarbete för att säkerställa de tekniska krav som krävs för en ny alternativ sträckning.

2023 - Kommunens detaljplan har vunnit laga kraft
- Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
2024 Rivning av byggnader

Projektets etapper

Etapp 1: Rivning av byggnader samt placering av överlast - KLART
Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg till Gävle hamn, 2019-2021
Etapp 3: Ny spåranslutning över Näringen till Gävle hamn.