Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle hamn, ny spåranslutning över Näringen

Vi planerar för en direktansluten järnväg över Näringens industriområde samt elektrifieriering av järnvägsspåret från Gävle godsbangård till bangården vid Gävle hamn.

Nu har elektrifieringen av det befintliga järnvägsspåret startat.

Arbetet pågår i huvudsak dagtid, men helg- och nattarbeten kan förekomma. Det utförs av Infraservice Group Scandinavian AB och ska vara klart i december 2021. 

Åtgärderna skapar bättre infrastruktur för gods till och från Gävle Hamn då växling och byte från ellok till diesellok på godsbangården inte längre behövs. Det innebär både minskade kostnader för godskunderna samt att en enkelresa till hamnen blir 30-45 minuter snabbare. Elektrifieringen minimerar även CO2-utsläpp och buller. 

Lösningen möjliggör ett framtida triangelspår med koppling mot Bergslagsbanan och den nya dragningen av Ostkustbanan norrut. Även en direktanslutning i södergående riktning på Ostkustbanan. Tills godsbangården flyttas kommer det krävas tågvändning mot Bergslagsbanan. Långsiktigt är ambitionen att skapa en direktanslutning till Bergslagsbanan. I pågående projekt, Gävle-Kringlan och Gävle hamnspår, tas det i beaktande så att en framtida koppling möjliggörs.

Trafikverkets utredningen av etapp 3 är klar och vi har nu en inriktning att jobba vidare med för ny järnväg till Gävle hamn. Nästa skede är att fortsätta utreda och planera för en järnvägsplan samt starta upp en planprocess med samråd.

Uppskattad tidplan, etapp 3

Ht 2020-2021

Utreda och planera för en ny järnvägsplan samt starta upp en planprocess med samråd.

2023-2024 - Kommunens detaljplan har vunnit laga kraft
- Järnvägsplanen har vunnit laga kraft
2024 Rivning av byggnader

Projektets etapper

Etapp 1: Rivning av byggnader samt placering av överlast - KLART
Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg till Gävle hamn, 2019-2021
Etapp 3: Ny spåranslutning över Näringen till Gävle hamn