Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rälsarbete
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar etapp 2 i projektet

Vi har haft startmöte för etapp 2 och planerat aktiviteter för bättre logistik till och från Bergslagsbanan och Ostkustbanan.

Åtgärderna omfattar

 • En järnvägsbro över Strömsbrovägen (avvattning för bro och väg)
 • En pumpstation och utjämningsmagasin
 • Omläggning av befintliga ledningar
 • Skyddsåtgärder för kommunens vattentäkt
 • Fältarbeten för miljötekniska markundersökningar
 • Geotekniska undersökningar
 • Rivning av fastigheter
 • Rivning av befintliga spår och växlar
 • Nya kontaktledningar på bangården
 • Signalåtgärder (Gävle godsbangård/rangerbangård)
 • Tre vändplaner
 • Ny gång- och cykelväg längs med Strömsbrovägen
 • Ny väg till Kanalsvägen