Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nuläget i Gävle hamn projektet

Etapp 1 är klar, etapp 2 pågår och etapp 3 utreds vidare för att om möjligt nå en bättre slutlösning.

Trafikverket har under hösten fått frågor och funderingar om varför vi fortsätter utreda spårdragningen över Näringen istället för att börja bygga. Många är berörda och vi förstår att det finns ett stort behov av information men så länge utredningen pågår kan vi inte säga något. Vi får återkomma med en redogörelse i november. Vår målsättning är att nå den bästa slutlösningen.

Aktuella tidplaner

Etapp 1: Rivning av fastigheter på Näringen är genomfört.
Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg pågår. Rivning av Gävle Galvan har planerad byggstart januari 2020. Byggstart för elektrifiering av befintligt hamnspår planeras till maj 2020.
Etapp 3: Ny spåranslutning till Gävle hamn. Vi utreder om ny sträckning. Planerad byggstart tidigast 2023.

Om vi får EU medel eller inte påverkar inte möjligheten att genomföra projektet.