Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar rivningen av Gävle Galvans fabriksbyggnad på Näringen, Gävle

För att elektrifiera Gävle hamnspår, etapp 2, behöver vi riva fabriksbyggnaden Gävle Galvan. Stängsel och kontaktledningsstolpar för järnvägen ska sättas upp där fastighetens norra fasad står idag.

Vad är det som händer?

För att kunna elektrifiera Gävle hamnspår, etapp 2, behöver vi riva fabriksbyggnaden Gävle Galvan. Stängsel
och kontaktledningsstolpar för järnvägen ska sättas upp där fastighetens norra fasad står idag.

Rivning pågår mellan 6 februari–30 Augusti 2020, kl 07.00–18.00, samt varannan helg.

Påverkan på omgivningen utgörs i huvudsak av buller.

Säkerhetsåtgärder

Arbetsområdet kommer att stängslas in under rivningen och obehöriga får inte vistas inom arbetsområdet.
Järnvägstrafiken till och från hamnen går som vanligt och järnvägsövergången västerut är öppen för passage
liksom gång- och cykelvägen över Skansbron. All tung byggtrafik leds via Kanalvägen på Näringen.

Miljöhänsyn

Trafikverket har låtit undersöka byggnaderna inför rivning avseende förorenade byggnadsmaterial och komponenter. Projektets mål är att minimera mängden farligt avfall vid rivning, exempelvis genom sortering och provtagning. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för lagring och hantering av förorenade material.

Bild fabriken Gävle Galvan