Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gävle–Söderhamn (Vallvik), spårbyte och hastighetshöjande åtgärder

Hösten 2021 (augusti-november) rustar vi upp järnvägen mellan Gävle-Söderhamn under 16 veckor. Det innebär att all tågtrafik på sträckan leds om eller ersätts med buss.

Järnvägen mellan Gävle-Söderhamn (Vallvik) är sliten och i stort behov av upprustning. På banan samsas tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för att tågen ska få plats. Det innebär ett oönskat beroende mellan tågen som innebär förlängda res- och transporttider, ökad störningskänslighet samt förseningar. Kraven på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och tillförlitligare persontrafik kan inte uppnås med nuvarande järnväg. Ett ökat transportbehov på godstrafiksidan bidrar också till kraven.

Nu har spårbytet kommit halvvägs i sin tidplan

Vecka 39 har spårbyteståget bytt ut den gamla järnvägsanläggningen (räls, räl och makadam) och kvar att göra är återmontage av signal- och elobjekt, att höja tonnaget samt besikta anläggningen.
Läs mer här

Vad innebär spårbytet?

Vi ska rusta upp den 40 år gamla järnvägen mellan Gävle och Söderhamn under tiden augusti-november, totalt 16 veckor. Arbetet kommer att pågå dygnet runt där ett speciellt spårtåg, 850 meter långt, byter både räls, växlar och räl. Den ungefärliga arbetstakten är 1500 meter om dagen. Del av sträckan omfattas även av brounderhåll. Under tiden kommer all tågtrafik att ledas om annan färdväg eller ersättas med buss. Resorna beräknas ta ca 30–45 minuter längre tid än vanligt. Mer exakt information för din resa får du av det tågbolag du planerar att resa med.

Planerade åtgärder på hela sträckan

  • Byte av räls/slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Diknings- och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer