Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle–Söderhamn (Vallvik), spårbyte och hastighetshöjande åtgärder

Vi planerar för upprustning av järnvägen, Ostkustbanan, mellan Gävle-Söderhamn (Vallvik). Arbetet medför ett 16 veckor långt trafikstopp hösten 2021.

Järnvägen mellan Gävle-Söderhamn (Vallvik) är sliten och i stort behov av upprustning. På banan samsas tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för att tågen ska få plats. Det innebär ett oönskat beroende mellan tågen som innebär förlängda res- och transporttider, ökad störningskänslighet samt förseningar. Kraven på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och tillförlitligare persontrafik kan inte uppnås med befintlig infrastruktur. Ett ökat transportbehov på godstrafiksidan bidrar också till kravbilden.

Spår- och växelbytet medför tågstopp under veckorna 31-46 (augusti-november). Arbetet pågår dygnet runt där spårtåget förflyttar sig ca 1500 meter om dagen.

Planerade åtgärder

  • Byte av räls/slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Diknings- och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer

Tågresorna mellan Gävle–Söderhamn påverkas augusti-november 2021
Eftersom arbetet pågår dygnet runt kommer tågtrafiken mellan Gävle och Söderhamn att ersättas med bussar eller med tåg som omleds via en annan väg. Resorna beräknas ta ca 30–45 minuter längre tid än vanligt. Mer exakt information får du vid bokning av resa hos det tågbolag du planerar resa med.