Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle–Söderhamn (Vallvik), spårbyte och hastighetshöjande åtgärder

Hösten 2021 (augusti-november) kommer vi att rusta upp järnvägen mellan Gävle-Söderhamn under 16 veckor. Det innebär att all tågtrafik på sträckan leds om eller ersätts med buss.

Järnvägen mellan Gävle-Söderhamn (Vallvik) är sliten och i stort behov av upprustning. På banan samsas tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för att tågen ska få plats. Det innebär ett oönskat beroende mellan tågen som innebär förlängda res- och transporttider, ökad störningskänslighet samt förseningar. Kraven på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och tillförlitligare persontrafik kan inte uppnås med nuvarande järnväg. Ett ökat transportbehov på godstrafiksidan bidrar också till kraven.

Nu startar spårbytet

Måndag den 2 augusti startar spårbytet på Ostkustbanan mellan Gävle-Söderhamn. Förutom sex mil nytt spår blir det även nya, moderna växlar med värme och snöskydd. Spårbyteståget anländer till Ljusne innan start och arbetar sig därefter söderut ett par veckor. Sen kör spårbyteståget ner till Strömsbro i Gävle för att fortsätta arbeta norrut.
Mer information

Vad innebär spårbytet?

Vi ska rusta upp den 40 år gamla järnvägen mellan Gävle och Söderhamn under tiden augusti-november, totalt 16 veckor. Arbetet kommer att pågå dygnet runt där ett speciellt spårtåg, 850 meter långt, byter både räls, växlar och räl. Den ungefärliga arbetstakten är 1500 meter om dagen. Del av sträckan omfattas även av brounderhåll. Under tiden kommer all tågtrafik att ledas om annan färdväg eller ersättas med buss. Resorna beräknas ta ca 30–45 minuter längre tid än vanligt. Mer exakt information för din resa får du av det tågbolag du planerar att resa med.

Planerade åtgärder på hela sträckan

  • Byte av räls/slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Diknings- och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer