Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Spårbyte mellan Gävle-Söderhamn hösten 2021

Arbetet på sträckan Gävle-Söderhamn (Vallvik) medför ett 16 veckors långt trafikstopp mellan veckorna 31-46, augusti-november.

Järnvägen mellan Gävle-Söderhamn (Vallvik) är sliten och i stort behov av upprustning. Arbetet medför ett 16 veckors långt trafikstopp mellan veckorna 31-46, augusti-november 2021. Under tiden arbetet pågår kommer all tågtrafik att ledas om eller ersättas med buss. 

På Ostkustbanan samsas idag tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för att tågen ska få plats. Kraven på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och tillförlitligare persontrafik kan inte uppnås med befintlig järnvägsstandard. Ett ökat transportbehov på godstrafiksidan bidrar också till kravbilden. Om vi inte gör spårbytet nu så ökar risken för trafikstörningar och hastighetsnedsättning.

Planerade åtgärder

  • Byte av räls och slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till moderna spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Dikningsåtgärder och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer

Läs mer om spårbytet och se hur dina resor kommer att påverkas.