Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över Testeboån

Järnvägsbro över Testeboån, Gävle

Hösten 2021 har vi rustat upp bron över Testeboån för att klara spår- och växelbytet på Ostkustbanan Gävle-Söderhamn (Vallvik) totalt 8 mil.

Järnvägsbron som ligger utefter Ostkustbanan byggdes redan 1924. Den är idag en begränsning för tung trafik och måste rustas upp för att möta framtidens krav. Efter åtgärden kommer brons livslängd att öka med 20 år och underhållet minimeras. Arbetet medför buller i närmiljön men ej någon vattenverksamhet. Vi ber om överseende med de störningar som åtgärden medför.

Planerade åtgärder

  • Rivning och bortforsling av befintliga järnvägsspår/växlar på bron
    Bron är en del i det stora spårbytet på Ostkustbanan, mellan Gävle-Vallvik
  • Blästring, målning, rostskydd av brokonstruktion och räcken (senast gjort 1968 enligt brojournalen)

Arbetet är klart och bron har slutbesiktigats under vecka 40.