Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Information om vårens- och sommarens järnvägsarbeten i Forsby och Hille, Gävle

Detaljerad information om när arbetet ska genomföras samt i vilken grad det påverkar områdena. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar.

1) Söder om Lövbacksvägen

Tid för åtgärd: vecka 23-25 + 2-3 dagars förberedelser
Arbetstid: dagtid mellan klockan 7-18
Åtgärd: vi förlänger Lövbacksvägen som byggväg för att nå fram till åtgärdsområdet. Eventuell förstärkning av Lövbacksvägen för att klara tunga materialtransporter (inklusive vändplan).
Antal transporter: ca 70 vändor med lastbil, som förväntas bli 4-6 passager i timmen (en vända lika med två passager) i en vecka. Under förberedelserna av arbetet och under återställningen sker transporterna i mindre omfattning.
Störningar: De mest störande momenten kommer att vara lastbilspassagerna i bostadsområdet samt lossning av last (grusfyllning) i åtgärdsområdet.
Övrigt: under byggtiden kommer det att vara maskiner (grävmaskin och hjullastare) på plats i området. Företrädesvis i slutet av Lövbacksvägen och vid åtgärdsområdet.

Område 1

2) Nordost om Bygdevägen

Tid för åtgärd: vecka 23-26 och fortsättning vecka 37-38
Arbetstid: dagtid mellan klockan 7-18
Åtgärd: vi bygger tryckbank vecka 23-26 och en byggväg ut mot Testeboån. Därefter liggtid (sättningstid) för tryckbankarna fram till vecka 37-38. Då fyller vi på lager två på tryckbanken samt återställer området. Byggvägen till Testeboån kommer att ligga kvar tills broåtgärder genomförs sommaren 2021.
Antal transporter: ca 150 vändor lastbil med släp, som förväntas bli 4-6 passager i timmen (en vända lika med två passager) under två veckor första perioden. Andra perioden en vecka. Under förberedelserna av arbetet och under återställningen sker transporterna i mindre omfattning.
Störningar: De mest störande momenten kommer att vara lastbilspassagerna i bostadsområdet, lastväxling mellan bil och släp samt vid lossning av last (grusfyllning) i åtgärdsområdet.
Övrigt: under byggtiden kommer det att vara maskiner (grävmaskin och hjullastare) på plats i området. Företrädesvis vid åtgärdsområdet i anslutning till järnvägsspår.

Område 2

3) Söder om Kvarnvägen

Tid för åtgärd: vecka 33-36
Arbetstid: dagtid mellan klockan 7-18
Åtgärd: Byggnation av vändplan och rivning av befintligt staket. Intransport av massor till tryckbank via Södra Prästvägen, via Kvarnvägen fram till järnvägen.
Antal transporter: ca 50 vändor lastbil med släp, som förväntas bli 4-6 passager i timmen (en vända lika med två passager) under två veckor. Under förberedelserna av arbetet och under återställningen sker transporterna i mindre omfattning.
Störningar: De mest störande momenten kommer att vara lastbilspassagerna i bostadsområdet (Södra Prästvägen) samt vid lossning av last (grusfyllning) i åtgärdsområdet.
Övrigt: under byggtiden kommer det att vara maskiner (grävmaskin och hjullastare) på plats i området. Företrädesvis vid åtgärdsområdet i anslutning till järnvägsspår.

Område 3

5) Hille, öster om Mårdängsvägen

Tid för åtgärd: vecka 25-30
Arbetstid: dagtid mellan klockan 7-18
Åtgärd: Byggnation av byggväg, upplag, stödbensgrävning och fyll av tryckbankar.
Antal transporter: ca 100 vändor lastbil med släp, som förväntas bli 4-6 passager i timmen (en vända lika med två passager).
Störningar: De mest störande momenten blir lastbilspassagerna i bostadsområdet.
Övrigt: under byggtiden kommer det att vara maskiner (grävmaskin och hjullastare) på plats i området.

Område 5 och 7.jpg

7) Björke-Oppala

Tid för åtgärd: vecka 22-28. Under vecka 22-23 bygger vi tillfällig plankorsning och byggväg. Resterande arbeten utförs v24-28.
Arbetstid: dagtid mellan klockan 7-18
Åtgärd: Byggnation av byggväg, fyll av tryckbank samt dränering.
Antal transporter: ca 40 vändor lastbil med släp, som förväntas bli 4-6 passager i timmen (en vända lika med två passager).
Störningar: De mest störande momenten kommer att vara lastbilspassagerna i bostadsområdet.
Övrigt: under byggtiden kommer det att vara maskiner (grävmaskin och hjullastare) på plats i området.

Område 7.jpg

Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.