Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga ett nytt dubbelspår väster om Gävle mellan Gävle-Kringlan (Axmartavlan). En sträcka på ca 4 mil.

Sträckan Gävle-Kringlan är en av etapperna på Ostkustbanan (Gävle-Sundsvall) som har fått finansiering i Nationell Transportplan för 2018-2029. Målsättningen med att bygga nytt dubbelspår - i ny sträckning - är för att öka kapaciteten på Ostkustbanan och minska restiderna. Sträckan kommer att bli kortare och tågen kan köra fortare utan att behöva vänta in mötande tåg.

Trafikverket har valt att dela in utredningen för etappen Gävle-Kringlan i två järnvägsplaner, en för sträckan Gävle Central–Gävle Västra och en för sträckan Gävle Västra–Kringlan.

Vi kommer under april-maj 2021 att inventera byggnader på sträckan Gävle C-Gävle V, som en del i bullerutredningen för framtagandet av järnvägsplanen. Inventeringen sker utomhus och samtliga fältkonsulter bär varselkläder och kan identifiera sig.

Projektet är finansierat i nationell transportplan med 3,6 miljarder för åren 2024-2029. Resterande del räknar vi med finansieras i kommande nationell plan 2022.

Fördelar med att bygga nytt dubbelspår väster om Gävle

  • Det möjliggör för en ny regional hållplats, Gävle Västra, i Tolvfors som ska trafikeras av tåg utmed Ostkustbanan, Bergslagsbanan, Norra stambanan (Ockelbospåret)
  • Stäckningen bedöms ge mindre miljöpåverkan jämfört med ett östligt alternativ, där befintlig järnväg kommer att rivas
  • Den nya sträckningen ger bättre förutsättning att uppnå önskade hastighets- och restidsmål
  • Det ger minimala störningar för tågtrafiken under byggtiden