Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga ett nytt dubbelspår väster om Gävle mellan Gävle-Kringlan (Axmartavlan). En sträcka på ca 4 mil.

Sträckan Gävle-Kringlan är en av etapperna på Ostkustbanan (Gävle-Sundsvall) som har finansiering i Nationell Transportplan för 2018-2029. Målsättningen med att bygga nytt dubbelspår, i ny sträckning, är främst att öka kapaciteten på Ostkustbanan och minska restiderna. Sträckan kommer att bli kortare och tågen kan köra fortare utan att behöva vänta in mötande tåg.

Trafikverket har valt att dela in utredningen för etappen Gävle-Kringlan i två järnvägsplaner, en för Gävle C–Gävle Västra och en för Gävle Västra–Kringlan. Därtill en vägplan för Trafikplats 200 Gävle Norra.

Projektet är finansierat i nationell transportplan med 3,6 miljarder för åren 2024-2029. Resterande del räknar vi med finansieras i kommande nationell plan 2022.

Fördelarna att bygga nytt dubbelspår väster om Gävle

  • Det möjliggör för en ny regional hållplats, Gävle Västra, som kan trafikeras av tåg utmed Ostkustbanan, Bergslagsbanan, Norra stambanan (Ockelbospåret)
  • Stäckningen bedöms ge mindre miljöpåverkan jämfört med ett östligt alternativ, där befintlig järnväg kommer att rivas
  • Den nya sträckningen har bättre förutsättning för att uppnå önskade hastighets- och restidsmål
  • Det ger minimala störningar för tågtrafiken under byggtiden


Lokala satsningar förbättrar tillgängligheten längs hela stråk, i hela landet, och gör järnvägen mer tillförlitlig och effektiv. Det ska vara smidigt att resa med järnvägen i framtiden.