Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsplan, Gävle C–Gävle Västra

Trafikverket planerar att bygga ett nytt dubbelspår väster om Gävle mellan Gävle-Kringlan (Axmartavlan). Vi har valt att dela in utredningen i två järnvägsplaner, här beskrivs delen Gävle C–Gävle Västra.

I järnvägsplanen för delen Gävle C–Gävle Västra ingår ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan från Gävle C till en punkt strax väster om E4. Norra Stambanan får också nytt läge och samförläggs med Ostkustbanan. I närheten av sjukhuset kommer en ny regionaltågsstation att byggas, Gävle Västra. Stationen ska kunna trafikeras av Ostkustbanan, Norra stambanan och Bergslagsbanan. Även ett vändspår på Bergslagsbanan kommer att anläggas i anslutning till Gävle Västra.

Till järnvägsplanen hör även ett nytt gemensamt godsspår för Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra stambanan som utgår från Gävle godsbangård. Spåret löper parallellt med Ostkustbanan/Norra stambanan till en punkt väster om E4.

Från Gävle Västra fortsätter de tre spåren för Ostkustbanan/Norra stambanan och godsspåret norrut. Spåren passerar Hamnleden och E4 på ny järnvägsbro. Hamnleden och E4 behöver därför sänkas och byggas om (se vägplan). För Bergslagsbanan ingår ett ombyggt dubbelspår från Gävle C fram till Lexe.

orienteringskarta_gavlec_gavlev.jpg

Mer information hur arbetet kommer att planeras finns att läsa i Planläggningsbeskrivningen nedan. Där finns beskrivet när du kan påverka och vilka beslut som kommer att fattas.