Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar fältinventeringarna för den arkeologiska utredningen av sträckan Gävle–Kringlan, Ostkustbanan

Fältinventeringen startar i maj. Som förberedelse till inventeringen har kart- och arkivstudier genomförts.

Vad är en arkeologisk utredning? 

Vid en markexploatering måste hänsyn tas till både kända och hittills okända fornlämningar. Länsstyrelsen beslutar om en arkeologisk utredning för området och arkeologerna studerar vilka fornlämningar som berörs samt beskriver dem så långt det är möjligt. Utredningen baseras bland annat på historiska kartor och texter (skrivbordsinventering) samt inventeringar i fält.

Utredningens olika steg

En utredning börjar med studier av historiska kartor, skriftliga källor samt analys av markslag, topografi och befintlig fornlämningsbild (skrivbordsinventering). Därefter granskas området okulärt i fält med enklare verktyg, liten spade eller jordsond. Ibland genomförs även en fördjupad arkeologisk utredning där mindre schakt kan tas upp. Avsikten med en utredning är att hitta okända lämningar men också lära sig mer om kända objekt. 

Det vi gör just nu är att granska området okulärt i fält. Innan eventuella schakter utförs kommer förnyad kontakt tas med berörda markägare.