Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gävle-Kringlan projektet rekommenderas få miljonstöd av EU

Regeringen har den 20 februari beslutat att tillstyrka 15 projekt i Sverige, däribland Gävle-Kringlan etappen, för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Fokus för utlysningen är bland annat att bidrag ska ges till investeringsprojekt som till exempel avlägsnar flaskhalsar, förstärker järnvägsinteroperabilitet (ERTMS), överbryggning av ”missing links” och gränsöverskridande sektioner.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är cirka 166 miljoner euro.

För att uppfylla de formella kriterierna i Fonden för ett sammanlänkat Europa krävs att fullständig ansökan och finansiering lämnas in av samtliga samarbetspartners i projekten. Ansökningarna ska lämnas in till kommissionen senast den 26 februari.

Bakgrund:
TEN-T (transeuropeiska nätverket för transporter) klassificeras i stomnät och övergripande transportnät, därutöver pekas nio huvudkorridorer ut. Syftet är att få ett väl fungerande transportnätverk i Europa. Insatser inom TEN-T kan delfinansieras via Fonden för ett sammanlänkat Europa. I oktober 2019 gjorde EU-kommissionen en utlysning inom transportområdet om 1 400 miljoner euro, 2019 CEF Transport MAP Call (Multi Annual Programme). Av detta belopp är 650 miljoner euro riktat till de så kallade samhållningsländerna.

Källa: Regeringskansliet