Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar för Gävle Central-Gävle västra

Arbetet beräknas starta vecka 2 2021och pågår sen i 20 veckor. Det är den uppskattade tidsåtgång för hela undersökningsprogrammet, tiden hos respektive markägare blir kortare.

Vad ska vi göra?

Vi genomför geo- och miljötekniska undersökningar i terräng för att få mer information om markens egenskaper som underlag för var dubbelspåret ska placeras. Vi använder en borrbandvagn för att ta oss fram i terrängen men nyttjar i övrigt befintliga vägar. Vi undviker skador så långt det är möjligt men om skador ändå uppstår underrättas fastighetsägaren och ersättning regleras när undersökningarna avslutas. Alla fastighetsägare i utredningsområdet är meddelade om vårt arbete och att vi kommer att beträda marken.

Se karta för våra etapper.

Varför gör vi dessa undersökningar?

Vi utreder olika alternativ för utbyggnad av dubbelspår längs Ostkustbanan, sträckan Gävle-Kringlan (Axmartavlan), totalt 4 mil. Den del som vi nu ska undersöka omfattar sträckan Gävle Central - Gävle Västra (Lexe).

Kontakt

Helena Stropp, markförhandlare Trafikverket, telefon 072-239 64 73
Yolanda Gallego, ansvarig för geoteknik, Sweco, telefon 073-058 06 84

Terränggående borrbandvagn.